Waarom bidden Christenen?

Vanaf het begin van de schepping heeft God ernaar verlangd om omgang met de mens te hebben. Ook toen door de zondeval het directe contact verbroken werd, wilde God dat de mens met hem in contact zou blijven. Dat wordt gedaan door bidden. God wil een persoonlijke relatie met eenieder van ons.

Het woord ‘bidden’ komt voor het eerst voor in de Bijbel bij Abraham die van God de opdracht krijgt om te bidden voor Abimelech in verband met zijn vrouw Sara.

Door de Bijbel heen vanaf Abraham tot de Here Jezus tot de apostel Paulus zie je dat mensen bidden om God te danken en te vragen voor allerlei behoeften.

Genesis 20:7

Gratis Bijbel aanvragen
Evangelisatie materiaal