Is het “Onze Vader” wel een gebed voor ons?

lords prayer

Het Onze vader is zo’n beetje het bekendste gebed van de hele wereld. Bij nadere bestudering blijkt uit de context van het verslag in het Evangelie dat het in eerste instantie voor het Joodse volk bedoeld is. De zin “Uw Koninkrijk kome” kan alleen maar werkelijkheid worden als het Joodse volk Jezus als hun Messias aanvaard.
Jezus zegt tegen de Joden het volgende: u zult Mij niet meer zien totdat u zegt:
Gezegend is Hij – de Messias – die komt in de Naam van Heere. Een moment dat nog in de toekomst ligt. Dat neemt niet weg dat er in het Onze Vader een aantal dingen staan die gelden voor ieder mens. Wij hebben allemaal ons dagelijks brood nodig. Wij hebben allemaal vergeving van schuld nodig en moeten die vergeving ook schenken aan anderen. We worden allemaal verzocht en hebben last van de boze. Het is zeker ook een gebed voor ons. Wees je echter bewust van wat je bidt.
Mattheüs 6: 9-15, Mattheüs 23: 37-39, Zacharia 12:10

Gratis Bijbel aanvragen
Evangelisatie materiaal