Hoe bad Jezus tot Zijn hemelse Vader?

how Jesus prays

Een mooi voorbeeld hoe Jezus bidt vinden we in het Johannesevangelie, hoofdstuk 17 in het Hogepriesterlijk gebed. Daar staat: Hij sloeg zijn ogen op en sprak tot Zijn Vader in de hemel.  Ook ten tijde van het lijden bad en smeekte Hij of de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij mocht gaan, maar ook zei Hij: Uw wil geschiede. En zo stierf Hij voor onze zonden. Maar God verhoorde Hem en Hij stond op uit de dood!
John 17: 1-24, Matthew 26: 36-46, Matthew 28

Gratis Bijbel aanvragen
Evangelisatie materiaal