Luistert God altijd als je bidt?

listen-to-god

De Heere Jezus zegt zelf dat God de Vader weet wat we nodig hebben, voordat we tot Hem bidden. God begrijpt onze gedachten van verre.
Wanneer we echter bewust Gods geboden overtreden dan verhoort God niet, zegt de profeet Jesaja.
Mattheüs 6: 8, Psalm 139: 1-2, Jesaja 59: 1-2

Gratis Bijbel aanvragen
Evangelisatie materiaal