Wat is een kerk?

Een kerk is een gebouw, maar een Bijbelse kerk is een plaatselijk groep gelovigen die elk van hen Jezus als hun Heer hebben aangenomen. Zij vertegenwoordigen Jezus op aarde als zijn broers en zussen. Het woord kerkkomt van het Griekse woord ekklesia, wat “uitgeroepenen” betekent. De kerk wordt ook wel het “Lichaam van Christus” genoemd. En Jezus is het hoofd en is dus Heer.

Een groep van plaatselijke gelovigen komt regelmatig bij elkaar om God te aanbidden, om uit de Bijbel te leren en samen met God te praten (bidden). Deze samenkomsten kunnen thuis plaats vinden, zoals in de eerste gemeenten het geval was, maar ook op een neutrale plaats van samenkomst.

Op geregelde tijden wordt de dood en de verwachting van Jezus herdacht door het vieren van het “avondmaal”.

Het “cement” tussen de leden van de groep is de Goddelijke liefde. Elk van hen kent elkaar en is begaan met elkaars leven. Zo zorgt men voor elkaar en groeit de plaatselijke kerk naar een hechte gemeenschap. Maar de plaatselijke groep gelovigen is open voor iedereen die wenst te komen en deel te nemen aan de groep. Nieuwe deelnemers leren Jezus kennen en worden met liefde opgenomen in de groep. Als de groep te groot wordt, splitst de groep zich op in twee groepen.

De Bijbelse kerk kent geen lidmaatschap. Lid van de universele kerk kan men worden door de Heere Jezus persoonlijk aan te nemen als Redder en Verlosser waardoor men voor eeuwig verzegeld wordt met de Heilige Geest die de waarborg is voor de toekomstige bestemming, de hemel. Om te laten zien wat er innerlijk met die mens is gebeurt kan men dat uiterlijk tonen door zich te laten dopen op grond van het getuigenis.

De Bijbelse kerk fungeert als een licht in de wereld en volgt in alles het Woord van God, de Bijbel. Het is een aantrekkelijke plaats voor niet-gelovigen waar een warm welkom en volledige acceptatie dient te zijn. De Bijbelse kerk is de plaats van waaruit het evangelie de wereld in gebracht wordt.