gb English
  |  nl Nederlands  |  ch Buy in Switzerland  |  au Buy in Australia  |  ca Buy in Canada

Meest gekozen

Nieuwe Testamenten

Buitenlandse talen

Kinderevangelisatie

Nederlandse Stadsbijbels

Stichting City Bible Foundation

De Stichting City Bible Foundation is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God zoals dat in de Bijbel staat. Het doel van de stichting is het evangelie te brengen en het Woord van God wereldwijd te verspreiden ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect te maken heeft met het vervullen van dit doel, zal ondernomen worden. De Stichting is een onafhankelijke stichting terwijl zij nauwe contacten zal onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen. De Stichting beoogt haar doelen na te streven door zowel evangelisatie en het ondersteunen daarvan als de verspreiding van Gods Woord wereldwijd.

Doel van de City Bibles

Het doel van de City Bible is om christenen te mobiliseren om te evangeliseren en hen de middelen te geven om dit te doen. De City Bible is een evangelisatie-instrument! Het concept is gebaseerd op "identificatie" en "communicatie": - “Identificatie” met de stad, regio of dorp van de ontvanger dan wel de doelgroep. – “Communicatie” betreft de inhoud in een begrijpelijke samenvatting.