Nieuwe Testamenten en Bijbels in meer dan 35 talen!

Bent u op zoek naar Evangelisatie materiaal?

Buitenlandse talen

Interactieve Bijbel


Johannes Evangelie

Interactieve Johannes Evangelie is een geweldig instrument voor uw Evangelisatiewerk!


Inclusief gratis App

Bij dit boekje kunt u gratis de City Bible iOS/Android Application downloaden.


Film The Gospel of John

Bij elk hoofdstuk is een afbeelding te scannen en speelt er een stukje video af uit de film 'The Gospel of John'.

Meest gekozen

Nederlandse Stadsbijbels

Stichting City Bible Foundation

De Stichting City Bible Foundation is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God zoals dat in de Bijbel staat. Het doel van de stichting is het evangelie te brengen en het Woord van God wereldwijd te verspreiden ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect te maken heeft met het vervullen van dit doel, zal ondernomen worden. De Stichting is een onafhankelijke stichting terwijl zij nauwe contacten zal onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen. De Stichting beoogt haar doelen na te streven door zowel evangelisatie en het ondersteunen daarvan als de verspreiding van Gods Woord wereldwijd.

Doel van de City Bibles

Het doel van de City Bible is om christenen te mobiliseren om te evangeliseren en hen de middelen te geven om dit te doen. De City Bible is een evangelisatie-instrument! Het concept is gebaseerd op "identificatie" en "communicatie": - “Identificatie” met de stad, regio of dorp van de ontvanger dan wel de doelgroep. – “Communicatie” betreft de inhoud in een begrijpelijke samenvatting.