HEB JE HULP NODIG?

We zijn er voor je!
Neem gerust contact met ons op.

ALSJEBLIEFT!

Een boodschap die antwoord geeft op de vraag ”wat je hier op aarde doet!” Een boodschap die eigenlijk antwoord geeft op alle vragen die je hebt. Dit boek laat je zien dat je van nature van God gescheiden bent, maar dat God je zo lief heeft dat Hij jou een oplossing aanbiedt waardoor je niet voor eeuwig van Hem gescheiden blijft.

Die mogelijkheid bestaat uit:
de erkenning dat je van nature de wil van God niet doet, dat je Hem vergeving vraagt en dankt voor het feit dat Zijn zoon Jezus de straf daarvoor op zich genomen heeft. Wanneer je daarna Jezus in je hart vraagt, behoor je God voor eeuwig toe.

Dan heeft de boodschap haar doel bereikt:
Vergeving van je verleden, een doel in je leven, een thuis in de hemel

God houdt van mensen en Hij houdt van jou! Hij wil graag dat je Zijn vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig wordt.Dat is: leven in vrede met God en met elkaar.

”Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3:16