logo_citybibles

Project CityBibles Bangladesh

Project Bangladesh

There are 170 million people living in Bangladesh, almost all of whom are Muslim.

Only a small number out of 1 million are Christians.

It takes a lot of effort to get the gospel on the spot, but with the keychain City Bibles has given people there tools to read the Bible in their own language.

Here again lies a formidable challenge for all who stand for bringing the gospel to the most difficult places on earth.

 

In Bangladesh wonen 170 miljoen mensen waarvan praktisch iedereen moslim is.

Slechts een klein aantal tegen de 1 miljoen is christen.

Het kost heel veel moeite om het evangelie ter plaatse te krijgen, maar met de sleutelhanger heeft City Bibles de mensen aldaar tools in handen gegeven om de bijbel in hun eigen taal te kunnen lezen.

Ook hier ligt een geweldige uitdaging voor een ieder die het voorstaat het evangelie op de meest moeilijke plaatsen op aarde te brengen.